Impressum

NEWS24

Terezija bb

Skenderija

SARAJEVO

 

Direktor:

direktor@news24.ba

00387 62 019 316

 

Glavni urednik:

gl.urednik@news24.ba

00387 61 995 838

 

Redakcija:

redakcija@news24.ba

00387 61 995 838

Marketing:

marketing@news24.ba

 

Kontakt:

info@news24.ba