Home > Hronika > PROFESORI FILOZOFSKOG FAKULTETA U SARAJEVO TRAŽE OSTAVKE VLASTI U BIH

PROFESORI FILOZOFSKOG FAKULTETA U SARAJEVO TRAŽE OSTAVKE VLASTI U BIH

Nedavnim protestima građana okupljenih oko inicijative “Borba za život”, pridružilo se više od pedeset profesora i saradnika Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, saznaje N1.

U pismu, koje prenosimo, a kojem su potpisnici univerzitetski profesori sa ovog fakulteta, traže ostavke odgovornih za krizu, u prvom redu Vijeća ministara BiH i Vlade Federacije BiH.

Sadržaj pisma u kojem se pozivaju kolege sa univerziteta širom Bosne i Hercegovine da podrže zahtjeve formirane na protestima 6. aprila 2021. godine, potpisali su i dekan Filozofskog fakulteta u Sarajevu – prof. dr. Muhamed Dželilović, ali i akademici vezani za ovu obrazovnu instituciju – prof. dr. Esad Duraković i prof. dr. Senahid Halilović. Pismo je naslovljeno kao “Zahtjev za život i dostojanstvo”, a prenosimo ga u cijelosti uz imena svih potpisnika i potpisnica.

Mi dolje potpisani nastavnici i nastavnice, saradnici i saradnice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,

Pozivamo kolegice i kolege, univerzitetske nastavnike i nastavnice, saradnike i saradnice u Bosni i Hercegovini, da podržimo zahtjeve koji su formirani na protestima od 6. aprila 2021. godine u Sarajevu, a koji svoj rok za ispunjenje imaju do 13. aprila, i da time istupimo u ime naših studenata i njihovih porodica, ali i cjelokupne javnosti BiH koja dijeli naše stavove, kako bismo tražili povratak našeg ukradenog dostojanstva.

U ovom vremenu u kojem nauka, moral i beskompromisna odlučnost mogu usmjeriti ovu državu i društvo u dobrom smjeru, a s obzirom da su osnovne institucije države BiH, nažalost, zaslužne za ovo katastrofalno stanje, mi univerzitetski radnici/e, u skladu sa poslom kojim se bavimo i pozicijom koju imamo u društvu, osjećamo dužnost da podržimo prijedlog koji je prvi korak ka ozdravljenju društva u cjelini. Nenabavka vakcine je u ovom vremenu u ravni „ubistva sa predumišljajem“. Plansko/neplansko, svjesno/nesvjesno uništavanje života u zemlji Bosni i Hercegovini djelo je države BiH, odnosno, onih arogantnih, bahatih i nestručnih ljudi unutar Vijeća ministara BiH, Vlade FBiH i svih pratećih službi ovih institucija. Stoga, zahtijevamo da se svi odgovorni unutar ovih institucija izvine građanima i građankama Bosne i Hercegovine za nesavjesno obavljanje posla, a da nakon toga (najzad, nešto časno) podnesu ostavke. Ukoliko se to ne desi, mi univerzitetski radnici/e ćemo zajedno sa ostalim građanima i građankama, okupljenim oko inicijative „Borba za život“, i na ulicama tražiti prava za sve nas. Od svojih prava nećemo odustati!

Pozivamo sve građane i građanke, ma kojoj političkoj opciji pripadali, da se pridruže ovoj akciji – zahtjevu za život i dostojanstvo!

Potpisnici i potpisnice pisma:

Prof. dr. Adijata Ibrišimović-Šabić, prof.dr. Aida Abadzic Hodzic, prof. dr. Ajla Demiragić, doc. dr. Alma Čović-Filipović, Alma Žero, MA, prof. dr. Almir Bašović, doc. dr. Amela Dautbegović, prof. dr. Amir Pušina, prof. dr. Amira Sadiković, prof. dr. Andrea Lešić-Thomas, Andrea Mekić, MA, prof. dr. Asja Mandić, prof. dr. Bernisa Puriš, Dajana Zečić-Durmišević, prof. dr. Drago Župarić, MA, doc. dr. Đenita Tuce, prof. dr. Edin Pobrić, prof. dr. Edina Spahić, doc. dr. Elma Durmišević-Cernica, doc. dr. Emina Dedić-Bukvić, Emir Šišić, MA, prof. dr. Enes Duraković, mr. Enisa Bajraktrević, prof. dr. Enver Kazaz, akademik prof. dr. Esad Duraković, doc. dr. Haris Dervišević, prof. dr. Ifeta Čirić-Fazlija, prof. dr. Ivan Radeljković, prof. dr. Jadranka Kolenović-Đapo, Katarina Mišetić, MA, prof. dr. Larisa Kasumagić-Kafedžić, doc. dr. Lejla Mulalić, prof. dr. Mario Hibert, Meliha Suljagić, MA, doc. dr. Merima Zukić, doc. dr. Mehmed Kardaš, doc. dr. Mirna Marković, Mirnes Duranović, MA, prof.dr. Mirjana Mavrak, prof. dr. Mirza Mejdanija, prof. dr. Muhamed Dželilović, doc. dr. Nejla Kalajdžisalihović, Nerma Kerla, MA, prof. dr. Nermin Đapo, prof. dr. Nermina Čengić, prof. dr. Nevad Kahteran, prof. dr. Nina Alihodžić-Hadžialić, prof. dr. Sanja Šoštarić, Seada Brkan, MA, prof. dr. Selma Đuliman, prof. dr. Senadin Musabegović, akademik prof. dr. Senahid Halilović, prof. dr. Sibela Zvizdić, Sinanudin Tatarević, MA, prof. dr. Srebren Dizdar, Srebrenka Mačković, MA, Tatjana Žarković, MA, doc. dr. Tomislav Tadić, Vedad Lihovac, lektor, Zana Ekiz, MA

Ostavite komentar