Home > Novosti > Oglasile se Nevladine Organizacije iz Sarajeva:NISMO ZADOVOLJNI AKTIVNOSTIMA PROBOSANSKIH STRANAKA

Oglasile se Nevladine Organizacije iz Sarajeva:NISMO ZADOVOLJNI AKTIVNOSTIMA PROBOSANSKIH STRANAKA

U Sarajevu je danas održana zajednička press konferencija nevladinih organizacija – Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca (VKBI), Srpskog građanskog vijeća – Pokreta za ravnopravnost, Hrvatskog narodnog vijeća u BiH i Foruma parlamentaraca BiH 1990 – VKBI, koje su obavijestile javnost o njihovim analizama trenutne situacije i okolnosti u kojima se nalazi BiH.

– Svakako je jasno da se nestabilnost BiH osim unutrašnjih političkih faktora projektuje i od susjednih država, dakle Srbije i Hrvatske, a direktnu uključenost u procese u BiH se već odvijaju na relaciji Brisel, Washington, Moskva i dijelom Peking. Dakle, građani moraju da znaju da aktuelno političko stanje u BiH zavisi i od niza međunarodnih faktora na različit način i sa različitim ciljevima u onome što jeste BiH – istakao je Emir Zlatar, generalni sekretar Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca.

Uputio je zahvalnost građanima, njih više od 60.000 koji su putem aplikacije www.izmjeneustava.com dali podršku onome što jesu usaglašeni principi za izmjene Ustava BiH i otvorena pitanja koja su nevladine organizacije, u čije ime se obraća, uputile najznačajnijim međunarodnim predstavnicima.

Izmjene Ustava BiH

Ustvrdio je da su principe podržale desetine nevladinih organizacija iz BiH i svijeta.

– Ono što građani BiH treba da znaju je da mi nastavljamo sa ovom aktivnošću koja je postala najznačajnija, najmasovnija, najbrojnija aktivnost, gdje su organizacije civilnog društva praktično ušle u polje onoga što i jeste najznačajnija izmjena pravnog akta jedne države, a to je Ustav, a na osnovu međunarodnih presuda sudova Ujedinjenih nacija, Evropskog suda za ljudska prava, i Suda BiH. I to su oni principi na kojima mi zahtijevamo da se izvrše izmjene ustava BiH, a onda naravno i onoga što se zove Izborni zakon i sve što nakon toga slijedi – potcrtao je Zlatar.

Istakao je da su imali imali susrete sa gotovo svim najznačajnijim predstavnicima međunarodnih organizacija u BiH, počev od OHR-a, Evropske unije i niz ambasadora, kao i sa svim europarlamentarcima koji su posjetili BiH.

– Deklarativno smo dobili podršku na onome što jesu principi, i to nas nije iznenadilo jer niko se neće usuditi da odbije principe koji su utemeljeni na presudama međunarodnih i evropskih sudova. Međutim, moramo istaći nezadovoljstvo branjenjem tih principa unutar onoga što jeste ustavno-pravni okvir BiH od tih međunarodnih predstavnika. Još se jasno ne prepoznaje njihova odlučnost da ono što jesu evropski standardi utemeljeni na pravnosnažnim presudama, primjenjuje i primjeni u BiH.

 

Zato će naše organizacije obnoviti i napraviti još jedan krug razgovora i zahtijevati jasno određivanje od onih koji imaju direktnu ulogu za dešavanje u BiH, a to je prije svega Ured visokog predstavnika, da se jasno, decizno, precizno odredi prema ovim principima, i zahtijevat ćemo očitovanje ambasadora koji sjede u PIK-u, te koji daju određenu političku saglasnost visokom predstavniku, da vidimo zbog čega se u BiH još od onih koji nam govore da treba da ispoštujemo te presude, ne vrši pritisak u kontekstu primjene presuda i njihove implementacije u BiH. Jer jasno je svima koje su to političke snage koje ne žele da se te evropske presude provedu unutar BiH – istakao je Zlatar.

Potpuno rasulo

Poručio je da nisu zadovoljni odgovorom i aktivnošću političkih stranaka demokratske provenijencije u BiH, koje su u “potpunom rasulu i nekim partikularnim stranačkim borbama u pripremi za izbore u 2022. godini, u situaciji kada je ustavnopravni poredak BiH u potpunosti narušen”.

– Stoga ćemo obaviti susrete sa onim političkim organizacijama koje sebe nazivaju bosanskohercegovačkim ili koje jesu za BiH na temelju onoga što jesu evropski standardi i evropski principi, da se i oni jasno odrede spram ovih naših ponuđenih principa koji ustvari BiH definišu kao državu punih ljudskih prava i sloboda. Ovo što smo ponudili jeste i zahtjev više od 60.000 građana da bude minimalni uvjet za pregovaranja i dogovaranja u BiH koja traju već nekoliko mjeseci.

Iskaz te podrške mora biti definisan prema onome što su njihove strategije koje bi trebale da imaju u periodu političkom ispred nas i njihovom jasnom djelovanju u institucijama BiH. Tu mislimo na Predsjedništvo, Vijeće ministara, Parlamentarnu skupštinu oba doma i niže nivoe vlasti, kao i ono što se zove sudska vlast u BiH, dakle Tužilaštvo i Sud BiH jer evidentno je da ni te institucije ne djeluju onako kako bi trebale, odnosno kako im nalaže zakon. I to je jedan veliki problem – dodao je Zlatar.

Kaže da će tražiti nove partnere u i izvan BiH oko jasnog određivanja prema principima za izmjene Ustava BiH.

– Srbija i Hrvatska se uopšte ne čuju u ovom suludom periodu u kojem samo nacionalističke snage i struje djeluju. Naši partneri će biti oni koji žele vidjeti BiH uređenu sa pravima ljudi, sa pravima građana kakva oni imaju u tim državama. Ovaj postojeći pritisak koji se dešava iz Beograda i Zagreba je potpuno neprihvatljiv. A ako lideri tih zemalja i njihove vlade misle da je ono za šta se zalažu da se mijenja u BiH mi ih pozivamo i tražimo da to provedu u Srbiji i Hrvatskoj. U protivnom, dužni su da zalažu ono što nalažu njihovi zakoni u njihovim zemljama.

Dakle ono što je sasvim jasno i što je utemeljeno 2018. godine, kada su završeni izbori, dakle, a to je činjenica da su sve stranke koje trenutno učestvuju u vlasti u BiH potpisale deklaraciju da su za evropske integracije, a prije nekih desetak godina te iste stranke su u Parlamentarnoj skupštini donijele zakon o odbrani u kojim je jasno i precizno definirano da je put BiH put u NATO savez. Te stvari se mogu mijenjati samo na isti način – promjenom zakona ili odustajanjem od tih deklaracija izjava koje su iznijeli. U suprotnom građani BiH će dati odgovor kakav bude potreban za očuvanje BiH, njenog suvereniteta, teritorijalnog integriteta i međunarodno pravnog subjektiviteta – poručio je Zlatar

PREBESENO:SLOBODNA bOSNA

Ostavite komentar