Home > Novosti > Članu Bundestaga Adisu Ahmetoviću prihvatljivi Principi za izmjene Ustava Bosne i Hercegovine

Članu Bundestaga Adisu Ahmetoviću prihvatljivi Principi za izmjene Ustava Bosne i Hercegovine

Član Bundestaga i izvjestilac za Zapadni balkan g. Adis Ahmetović susreo se danas sa predstavnicima Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, Hrvatskog narodnog vijeća, Srpskog građanskog vijeća i Foruma parlamentaraca BiH 1990, kojom prilikom su mu prezentirane aktivnosti ovih civilnih organizacija.

Adis Ahmetović pažljivo je proučio usaglašene Principe za izmjene Ustava Bosne i Hercegovine, koje su ove organizacije prezentirali domaćim i međunarodnim zvaničnicima, a koje je podržalo više od 62.000 građana BiH putem web aplkacije ww.izmjeneustava.com. Gospodin Ahmetović izrazio je punu podršku predočenim Principima i izrazio spremnost za nastavak saradnje sa građanima i ovim organizacijama civilnog društva iz Bosne i Hercegovine.

Ahmetović je podcrtao da stranka iz koje on dolazi, kao i njihovi partneri u SR Njemačkoj, čvrsto stoje na stanovištu da se u Bosni i Hercegovini moraju poštivati presude sudova UN, Evropskog suda za ljudska prava i sudova u BiH, jer vladavina prava i poštivanje temeljnih ljudskih prava i sloboda jesu temeljni osnovi na kojima počiva svako demokratsko  evropsko društvo. Jasno je izrazio opredjeljenje da je Bosni i Hercegovini mjesto u Evropskoj uniji i da će pružiti svaku vrstu pomoći i podršku državnim institucijama i organizacijama civilnog društva dok god je to opredjeljenje većine građana u Bosni i Hercegovini.

Gospodin Ahmetović zamoljen je od strane NGO da Principe prezentira kolegama i partnerima u Bundestagu, pojašnjavajući da ove organizacije ne traže ništa drugo do poštivanje ljudskih prava i sloboda svih građana BiH i svih naroda i nacionalnih manjina na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Organizacije su zamolile g. Ahmetovića da iskoristi svoj politički autoritet i da prenese poruku NGO da se u Bosni i Hercegovini brane temeljni demokratski principi koji važe u svakoj od država Evropske unije.

Gosp. Ahmetoviću je poklonjen poster srednjovjekovne vladajuće bosanske dinastije Kotromanića, zemlje iz koje potiču njegovi korijeni, koja bi trebala krasiti njegov kabinet u SR Njemačkoj.

Na kraju susreta zaključeno je da je ovo tek prvi susret i da će se saradnja i partnetrstvo intenzivirati u narednom periodu.

Ostavite komentar