Home > Novosti > SUZANA PLAVŠIĆ USPJEŠNA MLADA ŽENA I MAJKA: – “BOSNA JE MOJA I OSTAJEM U NJOJ”

SUZANA PLAVŠIĆ USPJEŠNA MLADA ŽENA I MAJKA: – “BOSNA JE MOJA I OSTAJEM U NJOJ”

Novinarska ekipa News24.ba u ovim tmurnim i teškim danima za mlade u Bosni i Hercegovini pokušava da pronađe pozitivne primjere mladih osoba koji ne žele da napuste svoju domovinu nego svoje znanje i vještine stavljaju u svrhu pokretanja promjena u našem društvu.

Na svom putešestviju ekipa ovog portala zaustavila se u Lukavcu, sa namjerom da ispriča priču jedne mlade uspješne žene. Priče koje smo čuli o ovoj hrabroj ženi kojoj su mnogi govorili da se bori sa vjetrenjačama, te da neće uspjeti u svojim nakanama na profesionalnom polju natjerala nas je da je zamolimo da odvoji dio svog dragocjenog vremena i ispriča nam priču iz svog ugla.

Suzana Plavšić je socijalna radnica zaposlena u privatnoj ustanovi čija je namjena smještaj osoba starije životne. Naziv ove ustanove je Privatna ustanova Ekskluzivni dom za starija lica – Hotel Ahmedić. I ova ustanova je kao i naša sagovornica prepoznatljiva jer je prva na području Tuzlanskog kantona dobila rješenje o ispunjavanju svih uslova za smještaj i njegu starijih lica.

U predivnom ambijentu ove ustanove gdje nas je ugostila naša sagovornica započeli smo ugodan razgovor uz stalni osmijeh ove mlade uspješne žene.

Na početaku razgovora željeli smo da se sagovornica predstavi, pa smo je pitali: Ko je Suzana Plavšić?

“Suzana Plavšić je mlada žena iz Tuzle, ima 34 godine, sina od 7 godina koji je moje najveće bogatstvo. Po struci sam diplomirana socijalna radnica, te marketing-menadžer. U zadnje 4 godine radim kao socijalni radnik u Privatnoj ustanovi Ekskluzivni dom za starija lica – Hotel Ahmedić u Lukavcu kao socijalni radnik i menadžer ustanove.

Još u vremenu srednjoškolskih i studentskih dana bila sam aktivna u politici, te nevladinom sektoru, gdje sam kroz razne edukacije, seminare i slično stekla mnoga iskustva u radu sa ljudima različitih kategorija” – govori nam ova mlada majka.

News24.ba: Vaše stručno i poslovno opredjeljenje je rad sa ljudima, konkretno socijalna zaštita. Molim Vas da kažete našim čitaocima, kao neko ko poznaje odlično tu oblast, je li ovoj oblasti dato dovoljno prostora, zakonske definisanosti i na kraju podrške svim socijalnim kategorijama?

“Kao socijalni radnik, još kroz svoje studiranje, zanimala sam se najviše za rad sa starim osobama, tj., za sve ono što se tiče socijalne zaštite starih osoba u našoj zemlji prvenstveno kada su u pitanju njihova prava na zdravstvenu zaštitu, socijalna davanja (naknade), i sl. ali najviše za oblast koja se odnosi na smještaj starih osoba u ustanove socijalne zaštite javnog ili privatnog tipa. Ono što sam kroz svoj rad najviše primjetila jeste to da postoje zakoni koji jasno propisuju sve što se tiče socijalne zaštite na nivou Tuzlanskog kantona, prvenstveno, ali da veći dio zakonskih rješenja nije usklađen s mnogo stvari i situacija koje se dešavaju u praksi tj. u konkretnom radu centara sa korisnicima usluga. S tim u vezi, moram istaći, da se od kantona do kantona, te po entitetima, mnogo pravi razlike kada su pitanju usluge socijalne zaštite za sve korisnike, te se na taj način može zaključiti da nisu svi građani u ovoj zemlji ravnopravno tretirani i što je, možda, i najveći problem koji prvo treba rješavati” – kaže Suzna, a na njenom licu vidimo nekakvu gorčinu koja pokazuje da je nezadovoljna trenutnim rješenjima na polju socijalne zaštite.

News24.ba: Zaposleni ste u Domu za starija lica koji je privatnog karaktera, možete li nam reći ko su korisnici Vašeg doma?

“Korisnici Privatne ustanove Ekskluzivni dom za starija lica – Hotel Ahmedić su starije osobe koje zbog određenih zdravstvenih problema ili jednostavno zbog starosti ne mogu više da brinu same o sebi, tj. osobe kojima je potrebna stalna ili povremena medicinska njega, briga i pomoć od strane stručnih lica. Naši korisnici su podijeljeni u tri kategorije i to: pokretni, polupokretni i nepokretni korisnici. Imamo korisnike koji dolaze na trajni smještaj, ali i one koji dolaze na privremeni smještaj poput oporavka / rehabilitacije poslije moždanih udara, loma kuka, noge, kralježnice i dr. Primamo na njegu i brigu i teške korisnike koji se hrane putem nazogastrične sonde, imaju trahealnu kanilu i drugo” – daje nam informacije naša sagovornica koja sa punim pravom može stati rame uz rame sa velikim stučnjacima iz oblasti socijalne zaštite jer u toku izlaganja tako smireno i stručno pojašnjava o ustanovi u kojoj radi i njenim korisnicima.

News24:ba: Na koji način je organizovan rad Vaše ustanove, u pogledu zaposlenog osoblja, smještajnih kapaciteta i svega drugoga što se dešava unutar ustanove, a sve u cilju što bolje usluge prema korisnicima?

“Rad u našoj ustanovi je organizovan po nivoima njege, tj. na osnovu zadataka koje određeni uposlenici pružaju našim korisnicima. Medicinsko osoblje u našoj ustanovi su medicinski tehničari koji imaju uredne diplome i licence za rad, te brinu o onom dijelu medicinske njege prema korisnicima kada je u pitanju davanje propisane terapije, plasiranje katetera, braunile, uključivanje infuzije, mjerenje vitalnih parametara i drugog. Pored medicinskog osoblja u našj ustanovi imamo i njegovatelji koji imaju valjane certifikate za njegovatelje starijih lica i oni pružaju onaj dio njege koji se odnosi na higijenu korisnika u svakom smislu; naš fizioterapeut pruža našim korisnicima fizikalnu terapiju kroz masaže, individulane i grupne vježbe, kroz kinezoterapiju i slično. Radno-okupacioni terapeut pruža usluge radno-okupacione terapije kao dio liječenja koji obuhvata manuelne, kreativne, rekreativne, edukativne i druge aktivnosti s ciljem postizanja i poboljšanja određene fizičke i mentalne funkcije korisnika. Socijalni radnik pomaže pri adaptaciji korisnika na dom, organiziranje aktivnog vremena korisnika, razgovor sa korisnicima i njhovim porodicama, organizira rad u domu i još niz drugih aktinvosti.Pored medicinskog i stručnog osoblja tu je naravno i drugo dodatno osoblje bez kojeg naša ustanova ne bi mogla da funkcioniše, a to su kuharice, spremačice, uposlenici na održavanju objekta i sl.

Pored naših uposlenika mi još surađujemo sa: Domom zdravlja „Lukavac“; labaratorijom „Eso-Lab“ Lukavac; Poliklinikom „Osteo-medic“ Lukavac; i fizoterapeutskim studiom „Fizio-AS“ Gračanica; a sve u cilju kako bi smo pružili što bolju i kvalitetniju uslugu našim korisnicima. Za sve naše korisnike obezbjeđen je i prevoz sanitetskim vozilom u slučaju potrebe” – kazuje nam Suzana.

News24.ba: Ove sedmice dobili ste od nadležnog ministarstva rješenje o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite za starija i nemoćna lica? Šta to znači za Vašu ustanovu?

“Tako je, ove sedmice tačnije 25.07. dobili smo Rješenje o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite za starija i nemoćna lica koje nam je izdalo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Vlade TK. Naša ustanova djeluje i radi već 5 godina, a 4 godine smo vodili borbu oko dobijanja ovog Rješenja. Sada smo prva privatna, odnosno, jedina takva ustanova ovog tipa na našem kantonu koja ima ovakvo Rješenje tj., jedini smo dom za starija lica na našem kantonu koji je LEGALAN. Puno je toga što ovo Rješenje definiše, tj., puno je toga pozitivnog što donosi našoj ustanovi ali ono najvažnije upravo jeste to da smo, pored drugih domova koji rade na crno (nisu registrovani kao ustanove, imaju ne prijavljene i ne adekvatne uposlenike, smanjuju cijene usluga kako bi povećali svoj lični profit a pružaju nekvalitetnu i ugrožavajuću uslugu starijim licima, nemaju valjane infrastrukturne uslove, i dr.) mi uspjeli „natjerati“ sistem da reaguje i da počne da rješava stvari i reguliše rad ovakvih domova/ustanova na način da se ispune uslovi koje propisuju Federalni i Kantonalni pravilnici, te s tim u vezi da se zaštite prave vrijednosti i kvalitet, a zaustavi rad na crno” – sa ponosom govori ova prelijepa socijalna radnica koja plijeni svojim osmijehom.

News24.ba: Imaju li druge ustanove iste namjene ovakva Rješenja?

“Mislim da sam već u prethodnom pitanju dala odgovor i na ovo, ali nije zgoreg da ponovim. Ne, druge ustanove iste namjene (prije svega nisu još uvijek ni registrovane kao ustanove) nemaju ovo Rješenje. Mi smo prva i jedina ustanova socijalne zaštite za pružanje smještaja, njege i brige starijim licima koja ima ovakvo Rješenje od strane nadležnog ministarstva na Tuzlanskom kantonu” – govori nam Suzana.

News24.ba: Rekli ste da nemaju, kako onda mogu obavljati ovu djelatnost, odnosno ko im je odobrio da rade sa osjetljivim kategorijama bez adekvatnog Rješenja?

“Nažalost to im odobrava sistem. Sama činjenica da smo mi na neki način „natjerali“ Ministarstvo da nakon 4 godine „borbe“ donese ovakvo Rješenje za našu ustanovu, a što bi trebalo biti normalno u nekom realnom svijetu, govori da nam je sistem trenutno ne organizovan tj., da se ona određena Zakonska regulativa, propisi i pravilnici ne provode na terenu u skladu sa onim kako bi trebalo. Ne mogu reći da im je direktno to neko odobrio, ali nije ni učinio ništa da se taj rad reguliše i stavi pod okvire Pravilnika i Zakona o socijalnoj zaštiti. Sada kada smo mi dobili ovo Rješenje očekujemo od Ministarstva, inspekcija i drugih nadležnih organa da povedu računa o radu drugih ustanova / domova ovog tipa na našem Kantonu i zaustave klasični rad na crno i bogaćenje određenih ljudi na račun starih osoba i njihovih porodica” – priča naša sagovornica želeći reći da to trebaju imati svi zbog njihovih korisnika.

News24.ba: Kao mlada i uspješna žena kako se osjećate u sferi politike i tom ozračju, šta bi poručili političarima i svima koji u naše ime nešto odlučuju u pogledu odlaska mladih ljudi iz naše zemlje, a sa željom da sebi i svojim porodicama stvore bolju i sigurniju budućnost?

“Možda će zvučati čudno, ali smatram da je posao žene koja kući brine o porodici i peče kolače, jednako bitan kao i onaj kada se žena uključi u političke procese i pokuša na sve moguće, dozvoljene, načine da promjeni nešto na bolje u svom društvu. Politika je nešto s čim živimo svakodnevno i uveliko je poznato da je bolje da se mi bavimo politikom nego da se ona bavi nama. Nažalost, danas u našem društvu ništa ne može da se riješi bez politike, tako da je bolje biti uključen, aktivan i progresivan u onoj mjeri u kojoj čovjek može da promjeni nešto na bolje u okruženju u kojem se nalazi. Što se tiče poruke za naše političare i one koji odlučuju u naše ime, čast izuzetcima, ali mnoge bi trebalo poslati što dalje od ove zemlje bez povratne karte kako bi u ovoj zemlji krenule da se dešavaju promjene, jer sve dok iste face gledamo svake izborne godine na plakatama neće se puno toga ovde promijeniti. Mladi ljudi ne odlaze iz ove zemlje samo zbog malih plata, nego najviše zbog nesigurnosti u sistem u kojem se nalazimo. Puno toga bi bilo lakše kada bi se npr.poslodavcima omogućilo da one namete koje moraju da plate državi za platu radnika, daju taj novac direktno radniku, to bi recimo omogućilo puno bolje plate, stanje i situaciju, koja bi mnogo toga mogla da promjeni” – kaže ova mlada uspješna žena.

Za kraj našeg razgovora ova gromada od žene reče nam: “Izborna je godina, i iskreno se nadam i vjerujem, da će ove godine na dan izbora, naši građani izabrati one prave ljude, prave patriote i one kojima je stalo do građana ove zemlje kako bi u narednoj došlo do određenih promjena. U protivnom, će ova država otići putem sunovrata bez povratka. Znači, ovo stanje, ovakvo kakvo nam je, samo mi možemo promijeniti na bolje … ili na gore. Bosna je moja i ostajem u njoj”.

Svaki razgovor mora da se završi pa i ovaj naš, mada smo mi željeli da ovaj koji je i te kako bio ugodan potraje još neko vrijeme jer nas je naša sagovornica ugostila baš kako i dolikuje domaćinskim kućama i dobrim ljudima, a Tuzlanski nakton to zaista jeste i uvijek sa veseljem dolazimo u ovo pitomo područje.

Za kraj našim čitateljima možemo reći da im želimo puno zdravlja i dug život, a ako moraju da biraju neku od ustanova za smještaj i brigu o starijim licima obavezno da se odluče za Privatnu ustanovu Ekskluzivni dom za starija lica – Hotel Ahmedić, jer će tu dobiti i više od očekivanog, prije svega toplu riječ i ugodan ambijent.

Ostavite komentar