Home > Hronika > ŽELJEZNICE FBiH: DA LI JE BLIZU KRAJ NEZAKONITIM IMENOVANJIMA KANDIDATA KOJI NE ISPUNJAVAJU USLOVE ZA RUKOVODEĆE POZICIJE?

ŽELJEZNICE FBiH: DA LI JE BLIZU KRAJ NEZAKONITIM IMENOVANJIMA KANDIDATA KOJI NE ISPUNJAVAJU USLOVE ZA RUKOVODEĆE POZICIJE?

Dok se nekome ne smrkne, drugome ne svane – narodna izreka najbolje opisuje stanje u Željeznicama FBiH 

Ovih dana Općinski sud u Sarajevo trebao bi staviti tačku na nezakonita imenovanja Uprave društva Željeznica FBiH, a po tužbi Alema Mudželeta kandidata za poziciju izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove.

Nadzorni odbor Željeznica u ferbruaru 2020. godine poništio je konkurs za imenovanje pet članova uprave ovog preduzeća koji je trajao četiri godine. Isti dan 28. februara 2020. godine NO Željeznica raspisuje novi konkurs, opet za imenovanje članova uprave preuzeća.

Kako ste iz ranijih novinskih natpisa mogli čitati o ovom problemu koji se dešava u jednom od najvećih preduzeća čiji je osnivač Vlada FBiH, do danas se nije završila ova farsa.

Naime, od prijavljenih kandidata na ponovljenom konkursu dvojica nisu imali „certifikat o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala“, nego su dostavili samo potvrde da su prijavili polaganje. Oba kandidata su visoko pozicionirani zaposlenici Željeznica FBiH i dobro im je poznata procedura imenovanja članova uprave. Ali NO Željeznica nije imao problema da ih imenuje bez obzira na nedostatke koje su uočili.

Naš sagovornik Alem Mudželet rekao nam je da ovaj problem je predočio konkursnoj komisiji koju su činili Ismet Demirović ispred Ministarstva prometa i saobraćaja FBiH i svi ostali članovi Nadzornog odbora osim predsjednika Jadranka Stojkića.

„Obavijestio sam predsjednika Nadzornog odbora, Vladu Federacije i resornog ministra da ne bi prekršili i odredbe Krivičnog zakona i odredbe Statuta Željeznica kao najvećeg internog akta. Tamo je precizno navedeno da je jedan od uslova za imenovanje uprave posjedovanje certifikata o usavršavanju… Uostalom, to je decidno navedeno i u konkursu“, navodi Mudželet.

U ovom trenutku Alem Mudželet je jedini kandidat koji ispunjava uslove za pomenutu funkciji, jer je jedan od kandidata u međuvremenu otišao u penziju. Sva nastojanja našeg sagovornika da se ispravi nastala greška nije urodila plodom, kako odgovore na dopise nije dobio, podnio je prijave Tužilaštvu FBiH, SIPA-i i Federalnoj upravi policije. Njegova prijava, tvrdi naš sagovornik,proslijeđena je Tužilaštvu KS. Tužilaštvo KS oglasilo se da neće voditi istragu po ovom slučaju.

Naš sagovornik imao je još mogućnost da pravdu zatraži podnošenjem tužbe protiv Željeznica FBiH zbog nezakonito provedene konkursne procedure i svjesno izvršenog imenovanja kandidata koji ne ispunjavaju uslove, što je učinio i ovih dana će se znati epilog ovog sudskog postupka, o čemu ćemo naše čitaoce izvještavati kako do nas budu dolazile informacije.

Nije ovo jedini slučaj da se u preduzećima čiji je osnivač Vlada FBiH ne gleda zakonitost postupaka, stručnost, poštenje nego se gleda uvijek iz ugla podobnosti političkoj opciji i sa te pozicije se imenuju ljudi koji vode dijelove ili cijela preduzeća, a sa upitnom stručnošću i znanjem. Neko će morati odgovarati za načinjenu štetu zbog ovakvih nezakonitih imenovanja, posebno ako se uzme u obzir da su u više navrata pismeno upoznati o navedenim nepravilnostima.

Za kraj smo ostavili informaciju koja je došla do našeg portala, o imenovanju novog NO Željeznica FBiH, gdje novoimenovani članovi preispituju nezakonite odluka prošlih saziva NO, što potvrđuje tezu da su se nezakonitosti oko imenovanja članova Uprave zaista dešavala.

Naši čitaoci trebaju da znaju istinu o ovom i sličnim slučajevima jer u krajnjem oni finansiraju rad svih vlada i vladinih preuzeća i ustanova.

Ostavite komentar