Home > Hronika > KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV FORTE I VRANIĆA

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV FORTE I VRANIĆA

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović podnio je Tužilaštvu Kantona Sarajevo krivičnu prijavu protiv premijera Vlade Kantona Sarajevo Edina Forte i ministra zdravstva Harisa Vranića, kao i drugih odgovornih osoba u Vladi i UKCS zbog, kako je naveo, izvršenja krivičnog djela “Nesavjestan rad u službi”.

Kako je navedeno iz BOSS-a, Ajanović je podnio Krivičnu prijavu i protiv visokih funkcionera Naše stranke, SDP-a i SDA sa prijedlogom da Tužilaštvo izvrši uvid u materijalne dokaze, da sasluša prijavljene, sasluša odgovorne u UKCS, ljekare sa Klinike za anesteziju i reanimaciju UKCS, da po potrebi izvede i druge dokaze a da potom krivično procesuira odgovorne osobe.

“U obrazloženju krivične prijave je navedeno: Članom 21. Zakona o Vladi KS normirano je da Premijer rukovodi radom Vlade i odgovoran je za njen rad, osigurava jedinstvo u izvršavanju poslova iz nadležnosti Vlade, ostvaruje saradnju sa drugim organima i usmjerava djelovanje Vlade kao cjeline i članova Vlade. Članom 11. Zakona normirano je da ministri snose krajnju odgovornost za rad svojih ministarstava, a članom 14. Zakona o organizaciji djelokruga organa uprave i upravnih organizacija KS normirano je da Ministarstvo zdravstva vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti zdravstva”, naveli su iz BOSS-a.

U prijavi takošer navode da su “premijer Kantona Sarajevo i ministar zdravstva su propuštanjem dužnog nadzora u oblasti zdravstva, te nepoduzimanjem blagovremenih radnji, doveli do situacije da je stanje na KUCS-u eskaliralo, te da su građani, odnosno korisnici – osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Sarajevo dovedeni u izrazito težak položaj i onemogućeni u blagovremenoj i adekvatnoj liječničkoj pomoći, što rezultira i smrtnim ishodima”.

Ostavite komentar