Na suđenju za zloupotrebe prilikom uvoza respiratora, vještak specijalista za anesteziju i reanimatologiju Ismet Suljević sačinio je nalaz o respiratorima oznake ACM 812A, kojih je uvezeno 100 komada na osnovu ugovora između Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) i firme “Srebrena malina”.

Suljević je rekao da se ti respiratori mogu koristiti u kraćem periodu prilikom prevoza pacijenata.

“Osim transporta, ne bi ga trebalo koristiti u jedinicama intenzivne njege”, kazao je vještak.

On je objasnio da je vještačenje obavio poređenjem tehničkih karakteristika iz uputstva za upotrebu respiratora ACM i respiratora “Evita XL Drager”, koji se posljednjih 15-ak godina koriste u Kliničkom centru univerziteta u Sarajevu.

Suljević je naveo da “Evita” ima značajno više oblika ventilacije u odnosu na ACM. Dodao je da su srednje teškim i teškim pacijentima sa oboljenjima u koje spada i kovid potrebni neki od oblika ventilacije koje nema ACM.

Dodao je da ACM nema ni oznaku klase kojom su označeni invazivni respiratori za intenzvnu njegu. Rekao je da se u uputstvu za upotrebu ACM potvrđuje da su to transportni respiratori, na šta ukazuje i priključak za ambulantna kola.

“Po svim karakteristikama, radi se o mašini za transportne svrhe, kola hitne pomoći ili za prevoz pacijenta od operacione sale do intenzivne njege”, objasnio je Suljević.

On je nabrojao modele sofisticiranih respiratora pogodnih za teže pacijente, među koje se može ubrojati i jedan od kineskog proizvođača. Kazao je da bolje performanse od ACM imaju i stariji modeli kao što je “Evita”.

Na pitanje kakve bi posljedice mogla imati dugotrajna upotreba ACM respiratora na oboljelom od kovida, vještak je kazao da bi moglo doći do štetnih posljedica. Objasnio je da su neki oboljeli proveli na respiratoru dva do tri mjeseca, pa čak i duže, a da ACM, između ostalog, za to nije pogodan zbog omjera kiseonika koji isporučuje u odnosu na druge mašine. Kazao je da bi bio moguć i smrtni ishod.

PROČITAJTE  Amina Smajlović: Za neke koji su odbili liječiti Nadin pobrinuo se Bog. Ne moram čekati tužilaštvo

“Ova mašina isporučuje koncentraciju kiseonika od 48 do 100 posto, dok ostali isporučuju od 21 do 100 posto. Tako jaka koncentracija od 48 do 100 posto može izazvati kod djece sljepilo. Za srednje i teške pacijente ovi respiratori nemaju performanse, a moguć je i smrtni ishod. Ova mašina nije u stanju držati otvorene alveole”, rekao je dr. Suljević.

Na intervenciju sudije Branka Perića da bi javnost mogla zloupotrijebiti njegovu izjavu, tražio je od vještaka da pojasni da nije respirator kriv za smrtnu posljedici, već njegovo nestručno rukovanje.

“Ako upotrijebite nešto što nije adekvatno onda to može ubit. Ne radi se o stručnoj primjeni nago o mašini koja nema performanse. Generalno nisam ja njih donio u Klinički centar, odgovornost je za one koji su ih donijeli u respiratorni centar”, kazao je dr. Suljević.

Više učesnika u sudnici javilo se s pitanjima zbog, kako su naveli, javnosti. Braniteljica Senka Nožica je kazala da bi vještaka trebalo pitati koliko je pacijenata umrlo na sofisticiranim respiratorima.

Vještak Suljević na početku je naveo da je radio kao ljekar i fakutetski profesor, te da je bio angažovan u raznim asocijacijama. Kazao je da je od prije nekoliko mjeseci u penziji, a da je bio šef Klinike za anesteziju i reanimatologiju 2012. do 2017. kada je “nezakonito smijenjen”.

Iznošenje nalaza vještaka prekidano je brojnim prigovorima Odbrana. Solakova braniteljica Marsela Bajramović prije saslušanja vještaka je prigovorila na zakonitost preduzetih radnji, navodeći da je vještak bio sa tužiocem u magacinu FUCZ 6. maja 2020. bez naredbe za pretres, dok nije bila ni otvorena istraga. Tužilac Mirza Hukeljić je replicirao da tužioci imaju pravo da prikupljaju informacije kako bi odlučili o pokretanju istrage.

Prigovarano je da u dokaze nije uložen prevod uputstva za upotrebu na koji se vještak poziva, da nije sačinjen zapisnik o radnjama preduzetim kada je 6. maja bio u magacinu sa respiratorima, kao ni odakle je uzeta deklaracija. Tužilac Džermin Pašić prikazao je zapisnik o uviđaju obavljenom 4. maja sa fotodokumentacijom, kao i prevod uputstva.

Novalićeva braniteljica Vasvija Vidović je rekla da nije spremna za unakrsno ispitivanje dok se Odbrani ne dostavi dokumentacija na koju se vještak poziva za svoje tvrdnje, a koja nije navedena u nalazu.

“Ja moram provjeriti ono što vještak danas govori”, kazala je Vidović.

Hodžićeva braniteljica Mirna Avdibegović je zatražila literaturu koju je koristio vještak, kao što su naučni radovi u kojima su navedene posljedice korištenja ACM respiratora.

Unakrsno ispitivanje vještaka odgođeno je za naredni petak, a suđenje se nastavlja 26. januara saslušanjem četiri svjedoka.

raport/news24