Home > Hronika > AKO SE SREDSTAVA ZA IZBORE NE OSIGURAJU, CIK ĆE PODNIJETI KRIVIČNU PRIJAVU

AKO SE SREDSTAVA ZA IZBORE NE OSIGURAJU, CIK ĆE PODNIJETI KRIVIČNU PRIJAVU

Centralna izborna komisija BiH održala je redovnu sjednicu, na kojoj je predsjednik CIK-a Suad Arnautović, istakao kako zbog velikog lnteresa javnosti za pitanje finansiranje izbora, jasno i glasno daju do znanja da će CIK postupati po odredbama Izbornog zakona BiH.

CIK će 4. maja na sjednici u 10 sati donijeti odluku o raspisivanju izbora. Podsjećamo javnost da je propisano obligatorno ponašanje u vezi s osiguranjem sredstava za provedbu izbora. Sredstva se moraju osigurati u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

Finansiranje troškova izborne kampanje

Arnautović je rekao da je tako krajnji rok 19. maj ove godine, te je napomenuo da postoje izričite zakonske odredbe koje se odnose na na one koji na određeni način onemogućavaju birače da ostvare svoje pravo.

Istakao da je CIK dužan da ako smatraju da je urađeno krivično djelo koje se odnosi na izborni proces, da to djelo prijave nadležnim tužilaštvima.

Članovi Centralne izborne komisije BiH su jednoglasno usvojili Prijedlog Uputstva o izmjeni Uputstva o postupku otvaranja i korištenja posebnog računa za finansiranje troškova izborne kampanje.

Političke stranke i nezavisne kandidati koji učestvuju na izborima na svim nivoima, dužni su prilikom podnošenja finansijskog izvještava od dana donošenja prijave za ovjeru do dana potvrđivanja rezultata izbora podnijeti i izvod o prometu posebnog računa za finansiranje troškova izborne kampanje.

Problem sa popunjavanjem IT sektora

Usvojen je i Prijedlog Zaključka o usvajanju projektnog zadatka nadogradnje softverskog alata za vođenje Centralnog biračkog spiska Bosne i Hercegovine.

Članica Vanja Bjelica Prutina pitala je zbog čega se nije vodilo računa o višenacionalnom sastavu, uz naglasak da naravno prvo treba voditi računa o kompetentnosti.

I predsjednik CIK-a Suad Arnautović je istakao da to treba biti način rada i imenovanja inače u svim tijelima i radnim grupama ove institucije, ali je konstatovano kako evidentno postoji problem sa popunjavanjem IT sektora zbog aktuelnog stanja na tržištu rada.

Ostavite komentar