Home > Hronika > ZA NEOVLAŠTENO OBJAVLJIVANJE TUĐIH FOTOGRAFIJA I VIDEO SNIMAKA IĆI ĆE SE U ZATVOR

ZA NEOVLAŠTENO OBJAVLJIVANJE TUĐIH FOTOGRAFIJA I VIDEO SNIMAKA IĆI ĆE SE U ZATVOR

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske kojim je propisano novo krivično djelo – neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka.

Vlada je nakon, kako kažu tragičnog događaja – suicida mladića zbog objavljivanja snimka i ismijavanja na društvenim mrežama, iz oktobra 2022. godine, utvrdila da postoji potreba da se takvo ponašanje sankcioniše.

Propisano je da će onaj ko objavi ili prikaže spis, portret, fotografiju, video-zapis, film ili fonogram ličnog karaktera, bez pristanka osobe koja je prikazano na portretu, fotografiji, video-zapisu ili filmu ili čiji je glas snimljen na fonogramu ili bez pristanka drugog lica čiji se pristanak po zakonu traži, a takvo objavljivanje ili prikazivanje je imalo ili moglo da ima štetne posljedice po lični život tog lica, kazniti novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine.

“Ako je usljed djela teže narušeno zdravlje lica čiji je spis, portret ili snimak objavljen, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od jedne do pet godina, a ako je to dovelo do smrtne posljedice, učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina”, saopšteno je iz Biroa Vlade.

Nacrtom zakona vrši se usklađivanje zakonodavstva sa Istanbulskom konvencijom te se na novi način propisuje krivično djelo polno uznemiravanje i novo krivično djelo zloupotreba fotografije i video zapisa polno eksplicitnog sadržaja.

Ovim izmjenama propisuju se i krivična djela protiv časti i ugleda, isključenje protivpravnosti kod ovih krivičnih djela i gonjenje za krivičnih djela protiv časti i ugleda.

Mladen Dulić na "bolje mjesto" ispraćen stihovima koji paraju dušu

Mladen Dulić (22), mladić iz Laktaša izvršio je prošle godine suicid, jer nije mogao podnijeti brutalno iživljavanje na društvenim mrežama nakon što je na društvenim mrežama objavljen njegov snimak sa navodnog konkursa za posao. Nesretnog mladića snimao je radnik pumpe. Mladić se prije suicida obratio za pomoć policiji i prijavio ugrožavanje.

Ostavite komentar