Home > Hronika > URUŠAVA SE INTERNACIONALNI UNIVERZITET U GORAŽDU – PLJUŠTE OPTUŽBE IZMEĐU ZAPOSLENIH

URUŠAVA SE INTERNACIONALNI UNIVERZITET U GORAŽDU – PLJUŠTE OPTUŽBE IZMEĐU ZAPOSLENIH

Očigledno je da studenti na ovoj, jedinoj visokoškolskoj ustanovi u BPK, itekako imaju razloga za bojazan da će se sve ovo što se dešava na Univerzitetu odraziti na njihovu sudbinu.

Osnovan i sa dozvolom za rad od seprembra 2014. godine Internacionalni univerzitet u Goraždu prvu je akreditaciju dobio nakon sedam godina rada – 9.9.2021. godine, kada je i upisan u Državni registar visokoškolskih ustanova u BiH. Kako stvari stoje, to mu je i najveće dosttignuće, jer ustanovi sa ukupno četiri fakulteta prijeti zabrana rada, ukoliko se nadležni za upravljanje ovom ustanovom ne uozbilje, za što im je ostalo manje od pet mjeseci roka.

Naime, goraždanska visokoškolska ustanova rješenjem Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona dobila je uslovnu akreditaciju na dvije godine, koja im prema Rješenju o upisu u Državni registar Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH važi do 7. septembra ove godine. Uslovna akreditacija izdata je zbog toga što je Komisija domaćih i stranih stručnjaka, koja daje ocjenu i obavlja reviziju kvaliteta, utvrdila djelimičnu dostignutost standarda i ispunjenost kriterijuma za akreditaciju. Izdajući akradetaciju (pismo očekivanja), Komisija je naložila Univerzitetu da do isteka uslovne akreditacije implementira date preporuke za otklanjanje nedostataka. Oni su utvrđeni u segmentima politika osiguranja kvaliteta, nastavno osoblje i informisanje javnosti.

Međutim, umjesto da se bavi ovim stvarima, kako bi do isteka te uslovne akreditacije ispravili manjkavosti u radu i funkcionisanju ustanove, u njoj se prvenstveno bave sami sobom, dok je obrazovanje i briga za studente u sasvim drugom planu.

Nesporazumi su kulminirali na sjednici Univerziteta održanoj u novembru prošle godine, kada je tadašnji rektor prof. dr Hajriz Bećirovića napustio sjednicu, nezadovoljan odnosom prema njemu od strane generalne menadžerice Univerziteta Edine Brutus, čija je kćerka Elma Brutus iz Sarajeva, uz Emira Duranovića iz Konjica i Mehmeta Naci Efe suvlasnik Univerziteta. Bećirović je menadžericu optužio da je na toj sjednici željela provesti određene nezakonite odluke i imenovanja, dovodeći kadrove bukvalno sa ulice da se postave za dekane i izaberu u nastavničko osoblje, iako ti ljudi nisu ispunjavali uslove za izbor.

O svemu je potom pismom upoznao i nadležno ministarstvo BPK, sa tvrdnjama da menadžerica upravlja Senatom, iako postoji predsjedavajući Senata, te da se ponaša i djeluje da je ona vlasnik Univerziteta. Zatim je podnio i neopozivu ostavku na mjesto rektora, a kako mu je mandat istekao u februaru ove godine, na njegovo mjesto sada je na šest mjeseci kao VD postavljen prof.dr Šefket Krcić.

Bivši rektor je nastavio sa optužbama za nezakonitosti u poslovanju i upravljanju na Univerzitetu protiv Edine Brutus i onih koji je podržavaju, pa čak i za nezakonito izdavanje diploma, upozorivši nadležne u ministarstvu da je zbog svega upitna i reakreditacija Univerziteta.

„Nastava se skoro i ne odvija. Ne radi Senat, ne radi Naučno-nastavno vijeće, ne radi Odbor za osiguranje kvalitete. Od postupka akreditacije nije profunkcionisao.  Nema dovoljno studenata u organima upravljanja na fakultetu“ – medijima je izjavio i bivši sekretar Univerziteta Melvedin  Jašarević, koji je, kaže, dao otkaz zbog brojnih nepravilnosti na ovom ustanovi.

Prozvana Edina Brutus ne ostaje dužna doskorašnjem rektoru, tvrdnjama da on nije obavljao svoju funkciju kako treba, da je samo povremeno dolazio na Univerzitet, da je činio kriminalne radnje, te da je čak pokušao da nezakonito, umjesto dosadašnjih osnivača, u sudski registar upiše za osnivača European education, research i development d.o.o. Zenica.

Općinski sud u Goraždu se za sada drži neutralno, kada je Bećirović kao tadašnji, još uvek rektor, 30.12.2022. godine podnio zahtjev za upis u sudski registar za novog osnivača pravni subjekt iz Zenice, kao i kada je novoimenovani rektor Krcić 17.3.2023. godine u ume Univerziteta podnio zahtjev Sudu za promjenu lica ovlaštenog za zastupanje, odnosno da se umjesto Bećirovića on upiše zao zastupnik.

“Obavještavamo vas da ni po jednoj od prijava još uvijek nije odlučeno” – odgovorila je sutkinja Općinskog suda u Goraždu Lejla Fehratović 28.3.2023. godine Univerzitetu na njihov zahtjev za promjenu ovlaštenog lica za zastupanje.

Kako se rukovodstvo goraždanskog Univerziteta ne bavi svojim poslom, sa ovom ustanovom pored Suda, bavi se i Kantonalno Tužilaštvo u Goraždu, koje je od dobijanja uslovne akreditacije do sada zaprimilo čak pet prijava, od, po njihovom sadržaju, očigledno dvije suprostavljene strane. Sve one tiču se poslovanja i rada Univerziteta. Svih pet, su prema regovanju Tužilaštva bili nedovoljni za procesuiranje, jer su u tri slučaja postupajući tužioci donijeli odluku o obustavi istrage, dok je u dva donesena odluka da se istraga neće sprovesti.

Očigledno je da studenti na ovoj, jedinoj visokoškolskoj ustanovi u BPK, itekako imaju razloga za bojazan da će se sve ovo što se dešava na Univerzitetu odraziti na njihovu sudbinu, jer ako za manje od pet mjeseci se nešto drastično ne promijeni nabolje, sasvim je sigurno da će im biti uskraćena reakredacija. I pitanje je, kako će se, u takvoj situaciji, tretirati i diplome svršenih studenata.

A o tome kako će se na sve zainteresovane odraziti ukoliko se pokažu istinitim optužbe o prodaji diploma, da ne govorimo.

Izvor: Antikorupcija.info

Ostavite komentar