Home > Hronika > SDP planira Krizni štab za vanredne okolnosti i Pokret za odbranu BiH

SDP planira Krizni štab za vanredne okolnosti i Pokret za odbranu BiH

SDP BiH jučer je održao vanrednu sjednicu povodom aktuelne političke krize u BiH.

SDP planira Krizni štab za vanredne okolnosti i Pokret za odbranu BiH

Toliko prilikom usvojen je niz zaključaka. Prenosimo ih u nastavku:

I. OCJENA POLITIČKIH I SIGURNOSNIH PRILIKA

Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine smatra da je u toku otvoreni napad na ustavnopravni poredak Bosne i Hercegovine. U atmosferi blokade institucija države Bosne i Hercegovine, a posebno njenom eskalacijom nakon usvajanja posljednjih odluka Narodne skupštine Republike Srpske smatramo da ne postoje uslovi za nastavak pregovora o Ustavnoj reformi promjeni Ustava Bosne i Hercegovine i izmjenama Izbornog zakona, kao ni drugim pitanjima koja su u ovom trenutku od sekundarnog značaja. Izabrani zvaničnici SDP BiH u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine će nastaviti učestvovati u radu svih parlamentarnih tijela i na sjednicama domova. U tom smislu pozivamo na hitnu deblokadu rada Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i normalizaciju rada izvršne vlasti.

Država Bosna i Hercegovina sve dublje tone u vanredne političke oklonosti sa teškim posljedicama za sve građane i narode Bosne i Hercegovine. Separatistički političari u bh. entitetu Republika Srpska (u daljnjem tekstu RS) počinili su niz krivičnih djela i pokrenuli konkretne poteze antiustavnog, jednostranog i nelegalnog „prijenosa nadležnosti“ sa države na bh. entitet RS. Pravne i druge činjenice govore da je bh. entitet RS krenuo u pravcu unilateralnog napuštanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i da će punu krivičnu, političku i svaku drugu odgovornost za takvo nelegalno i avanturističko ponašanje snositi upravo oni koji su to i pokrenuli.

Antidejtonski opredijeljeni političari iz bh. entiteta RS su dosadašnju neefikasnost državnih organa Bosne i Hercegovine i krajnje popustljivu politiku EU shvatili kao dodatni poticaj i ohrabrenje za nastavak zločinačkog projekta razbijanja države Bosne i Hercegovine. Umjesto stavljanja van snage neustavnog entitetskog Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima, antidejtonsko, antiustavno i nezakonito postupanje entitetskih organa vlasti u RS-u nastavljeno je sa još težim udarima na ustavni poredak države Bosne i Hercegovine.

Posljednjih mjeseci međunarodna zajednica, a posebno EU, kolektivno nisu ispunili svoje međunarodno utvrđene obaveze prema državi Bosni i Hercegovini i do sada nisu uveli nikakve sankcije za političko rukovodstvo bh. entiteta RS koje je dovelo do najtežeg kršenja Dejtonskog mirovnog sporazuma od njegovog potpisivanja do danas.

 

II. ODBRANA PRAVNE I DEMOKRATSKE DRŽAVE

Snažno potcrtavamo da će se politička nezavisnost, suverenitet, teritorijalni integritet i međunarodnopravni subjektivitet države Bosne i Hercegovine, punopravne članice Ujedinjenih nacija, braniti pravnim, demokratskim i, ako bude potrebno, svim drugim raspoloživim sredstvima.

Tražimo od Tužilaštva BiH da, najkasnije u roku od 10 dana, obavijesti domaću i međunarodnu javnost šta su konkretno preduzeli i šta konkretno planiraju preduzeti kako bi sankcionirali pojedince koji su otvoreno napali ustavni poredak države Bosne i Hercegovine. U slučaju da se Tužilaštvo BiH ne oglasi u ovom roku, pozivamo nadležna tijela da na zakonit način pristupe utvrđivanju odgovornosti onih pojedinaca koji opstruiraju odbranu ustavnog poretka Bosne i Hercegovine.

Tražimo od visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, kao nezaobilazne institucije Dejtonskog mirovnog sporazuma i konačnog tumača ovog međunarodnog ugovora, da u najkraćem roku, stavi van snage zakone, odluke i zaključke organa vlasti bh. entiteta RS koji su usmjereni ka rušenju ustavnog poretka države Bosne i Hercegovine.

SDP BiH će formirati pravni tim koji će pripremiti precizan pravni odgovor na opasno ugrožavanje ustavnog poretka.

Socijaldemokratska partije Bosne i Hercegovine konstatuje da se pažnja i vrijeme svih domaćih i međunarodnih aktera treba prioritetno usmjeriti na deblokadu institucija, poništavanje neustavnih odluka, procesuiranje odgovornih i sprječavanje eskalacije krize u Bosni i Hercegovini. Predstavnici SDP BiH će učestvovati u razgovorima na ovu temu.
Tražimo od predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića, člana Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića i Bisere Turković ministrice vanjskih poslova BiH da u pisanoj formi obavijeste Ujedinjene nacije, Evropsku uniju, zemlje svjedoke Dejtonskog mirovnog sporazuma i zemlje Organizacije islamske konferencije da su organi bh. entiteta RS počinili teška kršenja suštinskih dijelova Dejtonskog mirovnog sporazuma.

 

III. JAČANJE ODBRAMBENIH KAPACITETA I SNAGA SIGURNOSTI

Najiskrenije se zahvaljujemo Sjedinjenim Američkim Državama na kontinuiranoj, prijateljskoj i konkretnoj vojnoj pomoći Oružanim snagama BiH. Pozivamo i druge članice NATO-a da, po uzoru na Sjedinjene Američke Države, konkretno i u što kraćem roku pomognu vojno opremanje i osposobljavanje Oružanih snaga BiH, kako bi u narednom periodu ova jedina legalna oružana sila bila još osposobljenija da zaštiti sigurnost svih građana i naroda, te političku nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.
Pozivamo NATO savez da, u što kraćem roku, ojača vojne snage u Brčko Distriktu i drugim neuralgičnim tačkama u Bosni i Hercegovini. Nužno je konkretnim mjerama i potezima spriječiti izbijanje oružanih sukoba u državi Bosni i Hercegovini i regionu. Država Bosna i Hercegovina je najveća žrtva u Evropi od Drugog svjetskog rata i međunarodna obaveza je NATO-a, u skladu sa Aneksom 1A Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, da efikasno zaštiti stanovništvo Bosne i Hercegovine od sljedbenika idelogija i politika koje su 1990-ih godina počinile genocid, zločine protiv čovječnosti i druge zločine.

IV. ODNOS SDP-a BiH PREMA AKTUELNOJ KRIZI

Predsjedništvo SDP-a BiH snažno naglašava strateško opredjeljenje da su interesi države Bosne i Hercegovine preči i važnijih od bilo kakvih uskostranačkih, grupnih ili individualnih interesa. U presudnim momentima za očuvanje političke nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine sve vladajuće i opozicione stranke moraju sarađivati na egzistencijalnim i strateškim pitanjima očuvanja mira i države.

U slučaju da u roku od 60 dana ne budu konkretno zaustavljene i stavljene van snage antidejtonske i antiustavne radnje organa bh. entiteta RS rukovodstsvo SDP-a BiH će formirati Krizni štab za djelovanje u vanrednim političkim okolnostima.

U slučaju da ne budu konkretno zaustavljene antidejtonske i antiustavne radnje otvorenog rušenja države Bosne i Hercegovini, u naprijed navedenim rokovima, rukovodstvo SDP-a BiH će, pokrenuti aktivnosti s ciljem formiranja Pokreta za odbranu države Bosne i Hercegovine na državnom nivou.

Predsjedništvo SDP BiH donosi odluku o stalnom zasjedanju, te obavezuje članove Predsjedništva i druge koji po funkciji učestvuju u radu ovog organa da budu na raspolaganju.

(Vijesti.ba)

Ostavite komentar